Chcete o nás vedieť viac?

Aké služby ponúkame?

V čom sme dobrí

Zabezpečujeme kompletné legislatívno právne, ekonomicko-finančné a odborné poradenstvo a tiež profesionálnu realizáciu v týchto oblastiach:

«

■ jednoduché a komplexné pozemkové úpravy
■ environmentálne projekty, štúdie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), krajinno-ekologické plánovanie
■ dendrologické prieskumy, inventarizácie a spoločenské ohodnotenie drevín

»

■ pedologické prieskumy
■ projekty rekultivácií a zúrodňovania
■ projekty obnovy a zakladania ovocných sadov a vinohradov
■ geodetické a kartografické služby
■ registre obnovenej evidencie pozemkov

O nás Agrocons Banská Bystrica, s.r.o.

Prepojenie histórie a súčasnosti a naše perspektívy a potenciál rozvoja

zabezpečujeme kompletné legislatívno právne, akonomicko-finančné a odborné poradenstvo a tiež profesionálnu realizáciu v týchto oblastiach:

Pokračujeme v tradícii Pôdohospodárskeho projektového ústavu v špeciálnej inžinierskej a projekčnej činnosti. Disponujeme skúsenosťami hlavného riešiteľa a spoluriešiteľa výskumných a vývojových projektov pre poľnohospodársku prax.

Sme úspešnou projekčnou spoločnosťou v pôdohospodárstve a životnom prostredí s profesionálnym zázemím a dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Tiež sme garantom a realizátorom širokej škály projektových a poradenských služieb na trhu od roku 1995.

Sme modernou firmou súčasnosti, ktorú charakterizuje kontinuita, flexibilita a inovatívnosť tímu odborníkov.

Máme jasnú a zrozumiteľnú víziu a stratégiu dlhodobej udržateľnosti na trhu, zameranú na kvalitatívny rast a rozvoj. Sme tiež praxou overený pokračovateľ v partnerstve a spolupráci v projektoch Európskych spoločenstiev zameraných na životné prostredie a pôdohospodárstvo.

Našou silnou stránkou je odborný potenciál ako fundament rozhodujúci pre úspešnú históriu a súčasnosť. Našou hlavnoupríležitosťou je ľudský potenciál firmy ako priestor pre moderné formy spolupráce a inovácie. Zostávame Vašim osvedčeným a spoľahlivým partnerom v prospech rozvoja vidieka a ekologickej obnovy krajiny.

Naši hlavní partneri

Sme dynamický a spoľahlivý partner rozširujúci spoluprácu s organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami predovšetkým v týchto segmentoch:

  • ■ štátna správa, ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy a podniky vo verejnom sektore
  • ■ regionálna a miestna územná samospráva, municipality
  • ■ komerčný sektor, firmy a podnikateľské subjekty
  • ■ univerzity, vysoké školy a výskumno-vývojové inštitúcie
  • ■ neziskové organizácie a tretí sektor
  • ■ fyzické a právnické osoby

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať