Viac o nás a našej práci si môžete vo forme letákov

stiahnuť nižšie.

Agrocons Banská Bystrica, s.r.o.

V zmenených ekonomických podmienkach realizujeme projekty, štúdie a koncepcie ochrany a tvorby životného prostredia ako aj ekologickej ochrany a efektívneho využívania poľnohospodárskej krajiny. Viac o nás si môžete stiahnuť tu.

Pozemkové úpravy

Sme jednou z prvých spoločností na Slovensku s oprávnením a skúsenosťami s komplexnými a jednoduchými pozemkovými úpravami. V priebehu svojej činnosti sme vysporiadali vyše 12.000 ha pozemkov...Viac o našich službách si môžete stiahnuť tu.

Inventarizácia a spoločenské ohodotenie drevín

Realizujeme dendrologické prieskumy, projekty vegetačných úprav a náhradných výsadieb. Pre potreby investičnej výstavby ako súčasť projektovej dokumentácie zabezpečujeme inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín pre...Viac o našich službách si môžete stiahnuť tu.

Environmentálne projekty a štúdie

Zaoberáme sa environmentálnymi štúdiami, krajinno-ekologickým plánovaním a tiež posudzovaním vplyvov na životné prostredie.Viac o našich službách si môžete stiahnuť tu.

Pedológia a pedologicé prieskumy

Realizujeme pôdny prieskum a bilancie skrývky humusového horizontu, rekultivácie dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy, poskytujeme pedologický inžiniering a odborné poradenstvo pri stavebných zámeroch .Viac našich službách si môžete stiahnuť tu.

Zakladanie a obnova ovocných sadov a vinohradov

Máme bohaté súsenosti s projektami pre zakladanie a obnovu ovocných sadov, zakladanie a obnovu vinohradov a zakladanie a obnovu plantáží bobuľovín.Viac o našich službách si môžete stiahnuť tu.