Geodetické a kartografické služby

vytýčenie, zameranie, geometrické plány a iné

Geodetické a kartografické služby

Staviate alebo vlastníte rodinný dom, záhradu, chatu, či pozemok? Ak áno určite ste sa už stretli s potrebou:

 • ■ vytýčenia skutočných hraníc pozemku v teŕene,
 • ■ vyhotovenia polohopisného a výškopisného zamerania,
 • ■ osadenia stavby v teréne,
 • ■ vypracovania geometrického plánu (pre potreby hypotekárneho úveru, kolaudačného rozhodnutia, majetkoprávneho vysporiadania).

Máme dlhoročnú prax v oblasti geodézie a kartografie. Naši klienti sa na nás často obracajú s požiadavkami na:

 • ■ vypátranie všetkých spoluvlastníkov pozemkov, ktoré plánujú kúpiť,
 • ■ vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena pri budovaní inžinierskych sietí,
 • ■ vyhotovenie mapových podkladov s vyznačením ich vlastníctva a vytýčenie vlastníctva v teréne.


S čím vám vieme ešte vrámci geodézie a karfografie pomôcť?

Pre našich klientov najčastejšie riešime:

 • ■ geometrické plány,
  • majetko-právne vysporiadanie
  • zameranie stavieb na poskytnutie úveru
  • oddelenie pozemkov
  • zriadenie vecných bremien
  • zameranie stabieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • ■ vytýčenie hraníc pozemku,
 • ■ polohopisné zameranie,
 • ■ výškopisné zameranie,
 • ■ porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí,
 • ■ adresný bod.

V prípade, že máte záujem o službu z oblasti geodézie a kartografie, ktorú ste v predchádzajúcom texte nenašli, kontaktujte nás.

vytýčenie

Pre viac informácií

nás neváhajte kontaktovať